ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ
Copyright© 2024 ИНСТИТУТ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ

Реконструкция на кръстовището на бул. "България" и бул. "Иван Е. Гешов" в гр. София

В момента би трябвало да се строи кръстовище на две нива при Столичните бул. „България“ и бул. „Иван Е. Гешов“. Проекта предвижда изграждане на второ ниво на кръгово кръстовище, като конструкцията представлява уникална вантова конструкция окачена на централно разположен стълб. На съществуващото ниво на кръстовището се запазва сегашната организация на движение, като се осигуряват връзки с второто кръгово ниво.

Евентуалното кръстовище, освен изключително скъпо - 25 млн. лв., ще окаже и силно негативно обемно-устройствено въздействие върху околните територии, защото ще качи трафика на мостово съоръжение на шест метра височина.

Без съмнение трябва да се мисли в посока реконструкция на кръстовището. Към момента е невралгична точка от Столичния трафик, източник на много шум и замърсяване.

Това което предлага екипът на „Институт за градско планиране“ АД за реконструкция на кръстовището е изключително икономично решение, с минимално строително-монтажни работи, което от своя страна ще доведе до изключително благоприятен резултат за трафика.

Изграждане на платна за обратен завой по бул. „Иван Е. Гешов“, в сега съществуващата разделителна ивица и промяна в организацията на движението в кръстовището. Забраняват се изцяло левите завои, като за това направление се използват новопостроените ленти за обратно движение.

Кръстовището ще работи на две фази на светофара:

  • Фаза 1: Зелен светофар за право и дясно направление по бул. „България“, включително и за трамвая и зелен светофар за обратен завой по бул. „Иван Е. Гешов“, зелен светофар за тролея по бул. „Иван Е. Гешов“ и локалното платно на бул. „България“. Който търси ляв завой от бул. „България“ към бул. „Иван Е. Гешов“ ще направи първо десен по бул. „България“, обратен по бул. „Иван Е. Гешов“ и ще продължи направо (ефекта на разтеглено кръгово кръстовище или т. нар. „Мичигански ляв“).
  • Фаза 2: Зелен светофар за право и дясно направление по бул. „Иван Е. Гешов“, червен светофар за обратен завой по бул. „Иван Е. Гешов“ и движението по бул. „България“. Който търси ляв завой от бул. „Иван Е. Гешов“ към бул. „България“ ще продължи направо с обратен завой по бул. „Иван Е. Гешов“, след което ще направи десен завой към бул. „България“ (ефекта на разтеглено кръгово кръстовище или т. нар. „Мичигански ляв“).

Виж приложените схеми и филм.

Екип на „Институт за градско планиране“ АД


Коментари:
* всички полете са задължителни